logo

KLADEŇÁCI KLADNU

NÁŠ TÝM

Volf Milan 001 _PiX

1. Mgr. Milan Volf

Věk:
51
Rodina:
ženatý, 2 děti
Povolání:
podnikatel
Záliby:
rybaření, mořská akvaristika, příroda, sport, rocková hudba
Hubková Blažena  001 _PiX

2. MUDr. Blažena Hubková

Věk:
67
Rodina:
vdaná, 1 dítě
Povolání:
dětská lékařka
Záliby:
klasická hudba, divadlo, vaření

Do kladenského zastupitelstva jste usedla jako naprostý nováček, nyní jste se rozhodla, že budete opět kandidovat?

Pokud se podívám na poslední více než tři roky, musím přiznat, že jsem si přála, abych již znovu nekandidovala. Práce v zastupitelstvu pro mě byla velkým rozčarováním, nečekala jsem, že se setkám s takovou mírou neprofesionality. Někteří zastupitelé ani nečtou materiály, nevědí, o čem hlasují, pouze se řídí pokyny svého zastupitelského klubu. Přitom ale rozhodují o našem městě, o místě, kde všichni žijeme. Na něco takového nejsem ve své práci zvyklá, pokud bych takto přistupovala ke svým pacientům, po pár týdnech bych mohla svou praxi zavřít, ztratila bych důvěru rodičů. Pan magistr Volf mě ale opět oslovil, zda bych nekandidovala jako nezávislá za Volbu pro Kladno. Přes všechna negativa a často neuvěřitelné zkušenosti jsem tuto nabídku přijala. Je potřeba se proti neprofesionalitě, lajdáctví a nečestným úmyslům postavit. Pokud by všichni ustoupili a nechali věcem volný průběh, podíleli by se vlastně na těchto negativech úplně stejně. I tento fakt přispěl k mému rozhodnutí kandidovat, a pomoci tak našemu městu nést dále tuto zodpovědnost.

Co je hlavní myšlenka, s níž vstupujete do předvolebního období?

Především poctivá a pokud možno precizní práce. To jsou hodnoty, které uplatňuji i ve své lékařské praxi. Jsou zde i další paralely, dětský lékař by neměl pouze „hasit“ problémy, ale soustředit už od narození svých klientů, pacientů, i na prevenci. Tedy vytvářet takové prostředí, abys se eliminovaly negativní vlivy a problémy z nich vyplývající. Zastupitelstvo by mělo fungovat podobně, velmi dobře zvažovat každé svoje rozhodnutí, bedlivě se věnovat všem detailům a hlasovat s plným vědomím důsledků, které to s sebou nese. Vždyť důvěra našich voličů je pouze jedna a nemůžeme ji ztratit liknavostí, neprofesionalitou a zájmy některých skupin. Pak totiž přijde na řadu ono hašení problémů, jako když se Volbě pro Kladno podařilo aktivovat veřejné mínění a zvrátit záměr zastavět náměstí Svobody.

Poslední tři roky považujete za velkou školu, na co zejména nezapomenete?

Kromě prvotního šoku, o kterém jsem již hovořila, to bylo hned několik momentů. V poslední době to je například hlasování o mimořádné dotaci pro fotbal, které nemělo s racionalitou nic společného a které navíc při diskusi postrádalo i elementární slušnost. Takových okamžiků bylo více, ale věřím, že Kladeňáci vezmou rozum do hrsti a se vší zodpovědností rozhodnou o svých zastupitelích.

S čím vstupujete do předvolebního období?

Jsou to tři oblasti – zdravotnictví, sociální tematika a prevence sociálně-patologických jevů. Možná to na první poslech zní jako klišé, k moderní společnosti ale tato témata patří a nemůžeme se jim vyhnout. Nejde jen o „rozdávání peněz“ ze zdravotní komise, ale, a opět se vracím k původní myšlence, o prevenci, tedy předcházení požárů namísto jejich hašení. Ideálně by se tak spojila má lékařská praxe s novou zkušeností – prací v zastupitelstvu. Konkrétních řešení je přitom řada a máme je v našem volebním programu.

Závěrem otázka, kterou pokládáme kandidátům, které na tomto místě představujeme. Jaké je vaše životní motto?

Pokora, poctivá práce a úcta.

Mužik Přemysl 001

3. Ing. Přemysl Mužík

Věk:
49
Rodina:
ženatý, 3 děti
Povolání:
jednatel obchodní společnosti
Záliby:
cestování-karavaning, technika, elektrotechnika

Jste jedním ze zakladatelů Volby pro Kladno a současně její místopředseda. Jak po více než čtyřech letech VPK vnímáte?

Volbu pro Kladno vnímám jako velmi dobrý způsob, jak posunout dění v našem městě tím správným směrem. Jsem Kladeňák a neviděl jsem možnost, jak účinně pomoci. Založení této strany a vstup do ní pro mě byl logickým krokem. Ostatní politické strany řeší významně sebe samy, zabývají se vnitřními intrikami a skupina často velmi neschopných přehlasuje ve výsledku ty schopné s dobrými nápady. Ve Volbě pro Kladno se s ničím takovým nesetkáte, soustředíme se pouze na naši práci ve prospěch našeho města.

Jste městským zastupitelem, jaké jsou vaše zkušenosti?

Práce v zastupitelstvu je pro mě především jedno velké rozčarování a zklamání. Málokterý astupitel ví, o čem hlasuje, slepě se řídí nařízením svých stran. Minimálně se přitom akcentují potřeby města, osobní zájem namnoze převyšuje obecný prospěch. Jednoduše řečeno, většina zastupitelů nepřemýšlí o podstatě problémů. Přestože se nám podařilo s velkým úsilím zvrátit některé nebezpečné nápady, často to tak není, neboť koalice má v zastupitelstvu většinu. Naopak pozitivní je, že se nám podařilo několik naprosto nesmyslných návrhů zcela rozbořit, a to i díky velmi úzké spolupráci s odbornou a širokou veřejností. Podstatné ovšem bylo, že se Volba pro Kladno nevzdává a bojuje do posledního detailu a okamžiku.

Úspěšně přes dvacet let soukromě podnikáte, našel byste paralelu s fungováním zastupitelstva?

Podnikám od roku 1992, nikdy jsem od nikoho nic nedostal a vše, čeho jsem dosáhl, bylo vykoupeno náročnou prací. Touto optikou jsem více než přesvědčený, že přes 75 procent koaličních zastupitelů by se nemělo šanci v reálném životě uživit. Jejich podnikání je totiž spíše pseudopodnikáním, využívají městských zakázek, případně se nechávají zaměstnávat přímo v městských firmách, navíc za platy, na které by neměli šanci v soukromé sféře dosáhnout.

Budete v komunálních volbách opět kandidovat?

Jsem zakládající člen Volby pro Kladno, moje rozhodnutí je tedy naprosto jednoznačné. Budu kandidovat. Po posledních třech letech jsem pevně přesvědčený, že máme našemu městu co přinést. Stejně tak je pro mě důležité, a jsem si tím naprosto jistý, že spolupráce s lídrem naší strany Milanem Volfem funguje a bude fungovat, což se ve výsledku pozitivně odrazí v chodu města Kladno a v kvalitě života v něm.

Rys Ondřej 001 _PiX

4. Ing. arch. Ondřej Rys

Věk:
34
Rodina:
ženatý, 2 děti
Povolání:
architekt
Záliby:
architektura, tvůrčí práce, pobyt v přírodě, cestování, četba, jóga

Je pro vás aktivní vstup do komunální politiky samozřejmostí?

Vůbec ne! Samozřejmostí je pro mě ale aktivní zájem o místo, kde žiji. Přirozeně jsem se tedy zapojil do občanských aktivit u nás v Podprůhonu. Jako architekt však velmi citlivě vnímám celé město, kvalitu jeho prostředí a jeho problémy. Velkým impulzem pro vstup do „veřejného života“ pak bylo zjištění, jak nekvalitně je připravován nový územní plán našeho města. Stejně jako u dalších důležitých projektů, jako jsou rekonstrukce Podprůhonu či Sítenského náměstí, vedení města zvolilo ten nejhorší možný scénář. Místo hledání vize a co nejkvalitnějšího řešení se sáhlo po řešení nejlacinějším a nejjednodušším. Zcela nekoncepčně se tak proinvestují desítky milionů, které by bylo možné na základě dobře promyšleného projektu investovat mnohem efektivněji. Staví se pak podle špatných, nebo dokonce chybějících, projektů, většinou bez architekta. Z tolika promarněných příležitostí a chyb, které na dlouhé roky nevratně ovlivní tvář města, je mi smutno.

Odtud tedy pramení vaše rozhodnutí?

Mnohem radši bych byl v roli nestranného odborníka. Ale investovat spoustu energie a času do upozorňování na problémy, psaní otevřených dopisů a organizování petic je velmi vysilující. Zvlášť, když se to často míjí účinkem a chybných rozhodnutí spíš přibývá. A opravovat ve svém volném čase cizí chyby, jako jsme to nakonec s kolegy architekty dělali u územního plánu, je dlouhodobě neúnosné. I když jsme to vnímali jako naši povinnost, vzhledem ke stovkám podpisů, jimiž nás Kladeňáci delegovali do role zástupců veřejnosti. Proto bych chtěl mít možnost aktivně se podílet na rozhodování o našem městě a tu energii věnovat raději k vytváření něčeho pozitivního. Město potřebuje vizi, dlouhodobou strategii a kvalifikované odborné rozhodování. Po několikaleté komunikaci s Milanem Volfem a spoluprací s Volbou pro Kladno jsem nabídku kandidovat velmi rád přijal. Je pro mě velmi důležité, že můžu kandidovat, aniž bych musel být členem politické strany. VPK je v podstatě jediná volba, spatřuji velkou výhodu v tom, že se soustředí pouze na Kladno, navíc tedy není v permanentní předvolební kampani jako strany s celostátní působností, jejíž členové půlku času namísto služby městu přemýšlejí, jak se dostat o stupínek výš…

Homér David 001 _PiX

5. MUDr. David Homer

Věk:
42
Rodina:
ženatý, 2 děti
Povolání:
ortopedický lékař - náměstek ředitele Oblastní nemocnice Kladno
Záliby:
rodina, sport, rocková hudba, cestování

Co vás vedlo k rozhodnutí aktivně se účastnit komunální politiky?

Po šestnáctiletém členství v ODS ve mně v posledních letech postupně narůstalo zklamání a skepse z reálně prováděné politiky na různých úrovních veřejného života. Občasná kritika a pokus o změnu „zaběhnutých“ zvyklostí se ukázala být planým řečněním. Člověk se s postupujícím věkem zpravidla částečně názorově profiluje a vyvíjí a najednou zjišťuje, že věci, které dříve toleroval, mu nyní vadí. Vzhledem k tomu, že si vážím svého „řemesla“ a nehodlám se v dohledné době angažovat v politice profesionálně, ale zároveň bych rád alespoň částečně ovlivnil stav věcí a dění v místě, kde žiji, souhlasil jsem s návrhem předsedy VPK pana magistra M. Volfa připojit se k jeho týmu a podpořit jej v nadcházejících komunálních volbách. Pozitivně postavený program strany se mi líbí, přes jaro a léto jej čeká ještě mírné doladění a v případě volebního úspěchu jsem připraven spolu s ostatními podílet se na jeho realizaci.

Žijete v Kladně, jste zde i náměstkem ředitele nemocnice, jaký je váš vztah k našemu městu?

V Kladně žiju od svého dětství, město znám tedy velmi podrobně. Byť jsou samozřejmě detaily a oblasti, se kterými bych se musel blíže seznámit. Jsem jakožto lokální patriot na naše město hrdý a chci se podílet na jeho rozvoji. Pokud hovoříme o mé práci v oblastní nemocnici Kladno, je pravda, že vykonávám funkci náměstka pro léčebně preventivní péči, ale nadále většinu své pracovní angažovanosti a náplně vidím přímo ve výkonu lékařské činnosti. Osmnáct let pracuji na ortopedicko-úrazovém oddělení, ke kterému mám vybudovaný dlouhodobý vztah. Tato práce mě zcela naplňuje a baví, především přítomnost na operačních sálech je pro mě až drogou. Zkráceně lze říci, že více než náměstkem se cítím lékařem. Samozřejmě se ale snažím obě funkce vykonávat s maximální odpovědností.

A kromě práce?

Hlavně rodina, sport a cestování. Vším, co dělám, se pak prolíná jedna zásadní myšlenka: Nenávidím nesmyslné výmluvy a byrokracii, mým sloganem je: kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

Kučerová Věra  001 _PiX

6. Ing. Věra Kučerová

Věk:
53
Rodina:
vdaná, 1 dítě
Povolání:
ředitelka Vyšší odborné školy územně-správní Kladno
Záliby:
hra na klávesy, zpěv

Co vás vedlo k rozhodnutí aktivně se účastnit komunální politiky?

V roce 1992 jsem založila první soukromou školu zaměřenou na vyšší odborné vzdělávání. Již tenkrát byl jedním z vyučovaných oborů územní správa a samospráva, tedy současná veřejná správa. Absolventi jsou od nás připraveni na práci na všech úřadech, například i na kladenské radnici. Mnohdy se ale setkávají s tím, že realita je velmi vzdálená tomu, čemu je ve škole učíme. O tom jsem se ostatně sama přesvědčila po mém vstupu do komunální politiky. Velmi brzy mě napadlo jediné, rychle pryč. Rozum ale zvítězil, není přece možné přihlížet tomu, co se na kladenské radnici děje a jak je spravováno naše město. To je důvod, proč jsem aktivní členkou Volby pro Kladno a dlouhodobě se podílím na jejích aktivitách. Stejně je motivována i moje kandidatura do dalších komunálních voleb, Kladno musí být spravováno kvalitně a erudovaně.

Na co se chcete v dalších čtyřech letech zaměřit?

Vzhledem k mé profesi je priorita jasná – kvalitní vzdělávání pro Kladeňáky. V našem městě je obrovský podíl obyvatel se středoškolským, dokonce pouze se základním vzděláním. Musíme tedy vytvořit podmínky, aby se všichni mohli dostat k takové kvalifikaci, která jim umožní plnohodnotné zapojení do života. Jednou z cest je získání dílčí kvalifikace, student nemusí v tomto případě trávit celou dobu studia ve škole, soustředí se pouze na oblast, která je pro něj a pro výkon jeho profese klíčová. Jinými slovy, například kuchař nemusí absolvovat všeobecně vzdělávací předměty, stačí mu jen odborná příprava pro získání oprávnění k výkonu tohoto povolání. Role města je jasná, musí aktivně stimulovat školy k otevírání takovýchto programů, a pomáhat tak nejen konkrétním obyvatelům, ale celému městu k jeho růstu.

Co pro vás osobně znamená Kladno?

Kladno je především můj domov. Musím ale svou odpověď dále rozdělit do několika rovin, mám zde svou rodinu včetně pětiletého vnuka, rodinnou kapelu, se kterou si zahrajeme nejen doma. Do rodiny patří i dva psi. Samozřejmě je ale Kladno i místem mého profesního života, podnikám zde. Poslední čtyři roky jsem navíc zastupitelkou a poznávám pro mě dosud nepoznanou práci a odpovědnost. Všechny tyto roviny propojuje jedno životní motto: Jen hlupáci opovrhují moudrostí a učením – je lepší učit se pozdě než nikdy

Klesnil Jiří  001 _PiX

7. Jiří Klesnil

Věk:
53
Rodina:
rozvedený, 2 děti
Povolání:
výroba implantátů a nástrojů pro zdravotnictví – vedoucí výroby
Záliby:
sport (atletika, hokej, cyklistika, fotbal, volejbal a další), hudba, turistika

Co pro vás znamená Kladno?

Kladno je pro mě město, kde jsem se narodil, kde 54 let žiju. Stejně jako pro většinu Kladeňáků je to pro mě srdeční záležitost, byť to možná vypadá jako oposlouchaná fráze. Stejně jako se hrdě v zahraničí hlásím k češství, hlásím se i k našemu městu, ke Kladnu. Mám dvě dospělé děti, jsem na ně pyšný, samozřejmě vztah s nimi je, už více přátelský než vpravdě rodičovský. Vždy ale, stejně, jako Kladno, je nosím na jednom místě, u srdce. Jako bývalý sportovec jsem rád, že obě děti prošly sportem, dcera Martina atletikou, kde sbírala mistrovské tituly. Syn rovněž hokejem, v atletice dodnes patří mezi nejlepší v republice. K mému životu patří sport neoddělitelně, byl jsem v československé i české reprezentaci, běhal jsem střední a dlouhé tratě, jakož i několik maratonů. Samozřejmě jsem toužil „být na bedně“, tedy získat medaili. Z třiadvaceti, které jsem získal, patří osm titulu mistra České republiky či vítězství v mezistátních utkáních. K silným zážitkům ale patří účast na Mistroství světa štafet v Řecku v roce 1994, ač jsme byli desátí, byl to obrovský úspěch. Atletika mě provází celým životem, věnuju se jí i teď, po konci kariéry. Snažím se jí vrátit vše, co mi dala, jako funkcionář a v posledních deseti letech jako předseda klubu a vedoucí družstva mužů.

Ale sport není vaším zaměstnáním?

Ne, v „civilu“ řídím výrobu zdravotnických nástrojů a implantátů ve společnosti ProSpon. Kariéru jsem ovšem, stejně jako svou sportovní, začal v Kladně. Nejprve v bývalé Poldi SONP, následně ve společnosti Beznoska, od roku 1998 jsem pracovně odešel do Prahy, abych se do Kladna vrátil před čtyřmi lety.

Jste hodně vytížený, proč jste se rozhodl pro vstup do komunální politiky?

Nikdy jsem nebyl „politicky“ aktivní, věnoval jsem se sportu a práci. S určitým věkem se ale člověk soustředí, navíc jako hrdý Kladeňák se zájmem o své město, i na tuto oblast. První nabídku jsem dostal už v roce 1997, ale tehdy jsem jí odmítl, stejně jako později. Nyní ale situace vnitřně dozrála, znám Milana Volfa a program jeho strany mě oslovil. Navíc z osobní zkušenosti vnímám VPK jako funkční tým, který má všechny předpoklady pro to, aby pro Kladno něco udělal. Chci být přínosným článkem tohoto funkčního soukolí stejně, jako jsem se o to vždy snažil ve sportu i v práci.

Kučera Marcel  001 _PiX

8. Marcel Kučera

Věk:
42
Rodina:
rozvedený, 1 dítě
Povolání:
marketingový manažer
Záliby:
sport, hudba, kultura, esoterika, život

Co pro vás znamená Kladno?

Narodil jsem se tady a prožil jsem zde většinu života. Měl jsem ale na druhou stranu to štěstí, že jsem žil i v jiných městech jak v Čechách, tak v zahraničí. Díky tomu jsem skutečně poznal a pocítil, že Kladno mám rád, ono „doma je doma“ opravdu platí, zkrátka mám k našemu městu velký vztah. Posledních deset jsem s Kladnem spojil plně svůj soukromý i pracovní život. Právě v práci se potkávám s řadou lidí, se kterými často hovořím o tom, jak se jim tady žije. Jejich zkušenosti srovnávám se svými, vnímám, že se v řadě pocitů a názorů shodujeme. I to je jeden z důvodů proč bych se chtěl aktivně podílet na rozvoji Kladna.

Je to tedy důvod pro kandidaturu za Volbu pro Kladno?

Ano. V cizině jsem navíc poznal, jak velký standard může město svým obyvatelům nabídnout. Komunální politika pro mě není úplně neznámou. Kdysi jsem z přesvědčení vstoupil do ODS, byl jsem zde ale pouhou „loutkou“, cítil jsem tendenci být využívaný k prospěchu jiných lidí, což vedlo k rozhodnutí vystoupit z této strany. Kandidaturu ve VPK vnímám jako šanci stát se prospěšným pro město. Mým motem a myšlenkou, kterou se řídím a chci řídit i nadále, je věta: „Dobří lidé na sobě neustále pracují.“ Já bych k tomu ještě dodal, nepracují nejen na sobě ale i pro někoho dalšího, což bych rád přenesl do svého působení v komunální politice.

Torok Jiříí 001 _PiX

9. Jan Török

Věk:
44
Rodina:
ženatý, 1 dítě
Povolání:
projektový manažer
Záliby:
cestování, tenis, četba, rodina

Rozhodl jste se podpořit Volbu pro Kladno, proč?

Bydlím na Kladně přes patnáct let. Zažil jsem tedy velkou vlnu rozvoje města, následně stagnaci a v posledních letech bohužel i úpadek. Mám tedy dvě možnosti, buď se s tím smířím, nebo nabídnu své schopnosti a dovednosti. Nevím totiž, proč by se obrovský potenciál Kladna neměl využít. Navíc se profesně se přes deset let věnuji projektovému řízení největších současných IT projektů. Z tohoto pohledu, řekněme systémového, je několik variant, proč Kladno stagnuje. Buď je to žert, čirý amatérismus či jsou „městské“ projekty vedeny záměrně diletantsky. Na radnici musí být tým, který je schopný řídit město i dílčí projekty tak, aby přinesly kýžené výsledky, stály tolik, kolik mají, navíc v reálném čase. To je to, čemu se věnuji profesně, mám zkušenosti i s financováním ze zdrojů EU. Je to stejné, jako když přijdete do nemocnice, čekáte, že vás ošetří lékař, nikoliv truhlář či atomový fyzik.

Je to tedy důvod, proč kandidujete?

Ano, vše, co jsem řekl, platí na sto procent. Volbu pro Kladno nevnímám jako klasickou stranu, ale jako kvalitní platformu, která umožní nejen mě nabídnout to nejlepší, co je ve mně a poskytnout to ve prospěch našeho města. Jestliže jsem totiž hovořil o úpadku Kladna a absenci profesionality, nebyla to nadsázka, ale smutný popis reality.

Ale váš život není jen vaše zaměstnání?

Rozhodně ne, jsem ženatý, mám jednu dceru. Není mi cizí humor, v neposlední řadě musím zmínit tenis. To je hra, kterou rozhodně víc miluju, než umím, což je zejména pro moje soupeře často hodně svízelné. Nesmím také zapomenout na cestování, po Česku i za jeho hranicemi.

Větrovcová Hana 001 _PiX

10. Mgr. Hana Větrovcová

Věk:
59
Rodina:
rozvedená, 2 děti
Povolání:
právník a sportovní trenér
Záliby:
sport, literatura, pobyt v přírodě

Váš profesní život je významně spojený se státní správou a samosprávou, vstup do komunální politiky je ale novinkou?

Jsem právnička, dvacet let jsem pracovala ve státní správě, mám s ní velké zkušenosti. Velmi se mi nelíbí ovlivňování státní správy politiky – řada úředníků je na svém místě, ví, co dělá. V dnešní době je ale trendem, že se kdekdo stává politikem a odbornost úředníka jde do pozadí. Proto jsem se rozhodla kandidovat za Volbu pro Kladno. V tomto týmu vidím záruku, že dobrý úředník bude uznávaný, na druhou stranu nekvalitní bude nahrazen erudovaným. Do současnosti jsme byli svědci toho, že vedení města vyměňovalo pracovníky magistrátu podle toho, kdo je čí kamarád, odborná úroveň tedy stagnovala, což se samozřejmě pozná na chodu města. A to nehovořím o tom, že se dle stejného principu obsazovala místa ředitelů a dalších členů vedení městských firem.

Kladno ale není jen radnice?

V Kladně žiju od narození. Na tomto městě mi záleží, byla bych proto ráda u jeho rozvoje. Moje ambice není „sedět“ na pro někoho zajímavém místě, ale skutečně a plnohodnotně pomáhat. Jiným slovy, nekandiduji proto, že bych chtěla nějakou „teplou židli“. Vnímám silný potenciál města v kultuře, společenském životě i sportu, který je důležitou částí mého života. Od aktivní závodní činnosti jsem plynule přešla k trénování, dětem se věnuji přes čtyřicet let. Z tohoto pohledu je pro mě důležité mít možnost spojit kvalitní základní vzdělání a rozvoje sportovních dovedností. A to nehovořím pouze o atletice, ale o dalších sportech, s trochou nadsázky tedy o vytvoření všesportovní základní školy. Ne všechny děti v Kladně mají šanci být špičkovými sportovci, jde tedy o vytvoření široké základny podporující sport na úrovni základního školství.

Vaše cíle nejsou jistě malé, spojuje je nějaké životní krédo?

Pokud se mě ptáte takto, je pro mě nejdůležitější pomáhat. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale radost mi přináší chvíle, ve kterých pomáhám ostatním, aniž bych čekala odměnu či osobní prospěch. Každý člověk by podle mě měl dělat i něco pro město, ve kterém žije.

Vejvoda Martin 001 _PiX

11. Martin Vejvoda

Věk:
37
Rodina:
svobodný
Povolání:
sportovní sekretář / lektor AJ
Záliby:
filmy, historie, cestování, sport
Ullrych Petr 001 _PiX

12. MUDr. Petr Ullrych

Věk:
62
Rodina:
ženatý, 3 děti
Povolání:
lékař - primář gynekologického oddělení Oblastní nemocnice Kladno
Záliby:
sport