Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sollicitudin. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Etiam bibendum elit eget erat. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Nulla pulvinar eleifend sem. Vivamus porttitor turpis ac leo. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Vestibulum fermentum tortor id mi. Aliquam ornare wisi eu metus. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Pellentesque sapien. Fusce wisi. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Nullam rhoncus aliquam metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

 • Komunální odpad pod zem – odstraníme kontejnery a odpadové nádoby (popelnice) a nahradíme je v centru i v sídlištích podzemními odpadovými kontejnery.
 • Zajistíme denně upravené a čisté město – již při vašem probuzení.
 • Zabezpečíme včas posekané a upravené trávníky, zintenzivníme péčioveřejné plochy.
 • V zimě provedeme rychlé a plošné odklizení sněhu, a to i na chodnících, zajistíme pohotovostní sněhové čety.
 • Budeme udržovat síť cyklostezek kolem města a dále ji rozvíjet v koordinaci s okolními obcemi a krajem.
 • Zabráníme všemi zákonnými prostředky výstavbě takových zařízení, která znehodnocují životní prostředí, jako jsou spalovny nebezpečných odpadů apod.
 • Vytvoříme jasnou a dlouhodobou koncepci rozvoje zóny Koněv a Poldi,aktivně ji budeme naplňovat ve spolupráci s odborníky a místními firmami.
 • Zvýšíme prostupnost tohoto území a oblast budeme postupně začleňovatdo organizmu města. Samozřejmostí je pokračování dekontaminace a příprava území pro nové investice. Budeme podporovat zachování a nový život industriálních památek.
 • Nadále podpoříme činnost a rozvoj Střediska ekologické výchovy, záchranné stanice AVES a obnovíme spolupráci s přilehlým vodnímparkem Čabárna.
 • Podpoříme práci kroužků, sdružení a aktivit spojených s péčí o přírodus cílem kultivovat vztah Kladeňáků k životnímu prostředí.
 • Sport pro všechny – narovnáme vztahy ve sportu a zajistíme objektivní přístup ke kladenskému sportu. Kvalitně zpracujeme objektivníkoncepci kladenského sportu.
 • Zásadně nesouhlasíme s prodejem sportovišť v majetku města a jsme připraveni převzít i další sportoviště do majetku a správy.
 • Zamezíme pronajímání sportovišť ve vlastnictví města třetím subjektům–preferujeme přímý vztah města a daného oddílu.
 • Zastřešíme tribunu na Sletišti
 • Budeme usilovat o získání Kulturního domu na Sítné, jeho následnou rekonstrukci a provozování výhradně pro kulturní a společenskéúčely.
 • Skutečně zrekonstruujeme kladenské divadlo a budeme se aktivně podíletna jeho činnosti.
 • Podpoříme divadelní amatérské soubory.
 • Sjednotíme organizaci kultury zajišťované městem.
 • Vítáme a samozřejmě podpoříme spolupráci s dalšími subjekty a projekty.
 • Budeme vytvářet pracovní příležitosti pro Kladeňáky.
 • Zajistíme rekvalifikační kurzy, vzdělávání a poradenství v potřebných oborech pro lepší uplatnění na trhu práce.
 • Vytvoříme podmínky pro příchod nových investorů s cílem vytvořit další pracovní místa v Kladně.
 • Připravíme podmínky pro vznik vědeckého parku a firemního inkubátoru v návaznosti na vysoké školy a technologické firmy v Kladně.
 • Budeme podporovat vznik firem a pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.
 • Budeme vytvářet podmínky pro uplatnění absolventů v našem městě.
 • Pomůžeme všem komerčním i nekomerčním subjektům působících v předškolní a mimoškolní výchově a volnočasových aktivitách. Vážíme si těchto aktivit a považujeme je za podstatnou a nedílnou součást života ve městě.
 • Zabezpečíme vždy dostatečný počet míst v mateřských školách v reakci na vývoj demografické křivky.
 • Prosadíme a zajistíme finanční prostředky na vybavenost, komfort výuky, prostředí a technické zabezpečení budov mateřských a základních škol k maximální možné spokojenosti našich dětí.
 • Podporujeme kvalitní alternativní i soukromé školství na všech stupních a další rozvoj vysokého školství na území města.
 • Vytvoříme co nejkvalitnější podmínky pro podnikání ve městě, a to i pro drobné podnikatele a živnostníky.
 • Maximálním možným způsobem zvýšíme a urychlíme čerpání prostředků z evropských fondů v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Budeme aktivně vyhledávat dotační tituly a zlepšíme projektovou přípravu.
 • Firmám a živnostníkům zajistíme podporu při vyhledávání a využívání dotačních příležitostí.
 • Vrátíme život do centra města – oživíme pěší zónu. Ubytovny a herny do výkladní skříně města nepatří!
 • Rozšíříme pěší zónu od náměstí Svobody až k autobusovému nádraží
 • Budeme aktivně jednat s majiteli nemovitostí a živnostníky a společně vytvářet podmínky pro atraktivní nabídku na hlavní třídě.
 • Prosadíme vybudování východního silničního obchvatu, tím výrazně ulevíme dopravě v Kročehlavech, ulici Gen. Klapálka a v centruměsta.
 • Zpracujeme celkovou koncepci dopravy ve městě včetně řešení parkování na území celého města.
 • Pro žáky, studenty a seniory MHD v rámci kvality života v Kladně zdarma.
 • Zmodernizujeme a zefektivníme systém hromadné dopravy. Zvýšíme četnost spojů, zlepšíme jejich návaznost.
 • Zvýšíme prostupnost a bezpečnost města pro chodce a cyklisty.
 • Vybudujeme systém městských kol.
 • Vybudujeme cyklistickou infrastrukturu ve městě – síť vnitroměstských cyklostezek, stojany, uzamykatelné boxy u stanic veřejné dopravy a u všech škol.
 • Podpoříme vznik carsharingu (sdílení aut) ve městě.
 • Aktivně vstoupíme do příprav rychlodráhy a budeme prosazovat zájmy města.
 • Mezi Sletištěm a zimním stadionem vybudujeme moderní parkovací dům s nástupištěm pro vlak, bezpečným nadchodem ke všem přilehlým sportovištím.
 • Zajistíme komfort a bezpečnost pro návštěvníky sportovišť a obyvatele v okolí.
 • Okamžitě zvýšíme bezpečností opatření ve městě. Aktivně zajistíme ochranu a bezpečí proti problematickým občanům.
 • Posílíme městskou policii.
 • Budeme nekompromisně postihovat všechny, kteří úmyslně znečišťují a ničí majetek města a jeho obyvatel.
 • Stop ubytovnám s nepřizpůsobivými občany.
 • Vzniklé sociální ubytovny za účelem rychlého zisku do města nepatří. Zasadíme se o jejich okamžité zastavení.
 • Nepřizpůsobiví nebudou narušovat chod našeho města!
 • Městská policie bude vašim partnerem, ne protivníkem. Hlavním mottem je „Městská policie k vašim službám“.
 • Vrátíme městskou policii na koně – obnovíme její jízdní oddíl.
 • Pro kontrolu okrajových částí a příměstských lesů městská policie využije i kola.
 • Pro všechny starobní důchodce městem poskytované služby zdarma,včetně svozu komunálního odpadu, hromadné dopravy, vstupného apod.
 • V pilotním projektu zavedeme pro seniory (včetně obyvatel domovů důchodců) systém elektrických tříkolek pro snadnější dopravu po městě se sítí veřejných dobíjecích míst, jak je tomu v jiných vyspělých městech ve světě.
 • Občanům města zajistíme kvalitní, dostupné a odpovídající sociální služby, zohledníme specifické potřeby občanů, pomůžeme těm,kteří si nemohou pomoci sami. Budeme je respektovat a v rozhodování uplatníme zpracovaný komunitní plán města Kladna.
 • Vybudujeme kladenský hospic a podpoříme terénní sociální služby(mobilní hospic).
 • Vytvoříme prostředí a podmínky pro vznik pracovních míst pro osoby zdravotně postižené a jinak sociálně znevýhodněné.
 • Rozšíříme nabídku služeb a trávení volného času pro aktivní a plnohodnotný život seniorů.
 • Změníme princip přidělování městských bytů – pomůžeme mladým rodinám a zlepšíme pro ně dostupnost bydlení.
 • Umožníme převod nájmu bytu v rámci rodiny při generační výměně.
 • Zamezíme vzniku ubytoven a budeme jednat s majiteli o zrušení těchstávajících.
 • Dostupnému sociálnímu bydlení dáme jasná pravidla, tak aby cíleně pomáhalo lidem v nouzi a nebylo zneužíváno.
 • Zamezíme vzniku vyloučených lokalit, sociálně slabé je potřeba podporovat k postavení na vlastní nohy, nikoli je utvrzovat v bezvýchodné situaci.
 • Vytvoříme dlouhodobou strategii rozvoje města (do roku 2030).
 • Zadáme nový územní plán, který bude důkladně projednán s veřejností.
 • Vytvoříme podmínky pro vznik kvalitní architektury v Kladně.
 • Připravíme manuál veřejného prostoru a budeme dbát na jeho naplňování.
 • Veškeré projekty budeme včas komunikovat s obyvateli.
 • Budeme vypisovat architektonické soutěže. Hlavním kritériem městskýchprojektů se musí stát kvalita a respekt k místu a potřebám jeho obyvatel.

 

Máme řešení pro konkrétní lokality:

Rozdělov jih – zrevitalizujeme nám. Jana Opletala (návsi) v Rozdělově, zajistíme dopravní řešení tak, aby lokalita nebyla zkratkou pro projíždějící automobily

Štefánikova ulice – omezíme rychlost a snížíme průjezdnost, vybudujeme obousměrnou cyklostezku
Vybudujeme osvětlený chodník a cyklostezku podél silnice ke Zvonečku,
vlakové stanici a napojíme ji na stávající cyklostezku
Provedeme revitalizaci nám. Jana Masaryka – prostranství před bývalou Sirénou

Rozdělov sever – přeměníme průmyslovou zónu na klidnou rezidenční oblast, omezíme nákladní automobilovou dopravu ve Vašíčko-
vě ulici, aktivně budeme jednat o přemístění logistického areálu

Sítná – provedeme kvalitní revitalizaci této čtvrti na základě odborného
urbanistického řešení

Okrsek 0 a 4 – zajistíme kvalitní revitalizaci této lokality včetně zajištění parkovacích míst, zajistíme úpravu okolí vlakového nádraží

Švermov – vybudujeme kruhový objezd na Cikánce (na místě stávající „T“ křižovatky) a dlouho scházející chodník mezi Cikánkou a hřbitovem včetně osvětlení, zajistíme lepší dopravní spojení včetně cyklostezek, zintenzivníme MAD do centra města, vybudujeme rekreační zónu u tenisových kurtů a fotbalového hřiště

Dubí, Dříň, Vrapice – budeme dbát na rozvoj lokálních center, zajistíme lepší dopravní spojení těchto lokalit s centrem města