Starý Rozdělov a Strnadovna

 • Vybudujeme novou okružní křižovatku ve Smečenské ulici (na vjezdu do města od Libušína) 
 • Prodloužíme městské autobusové linky až na kraj města
 • Postavíme novou okružní křižovatku Rakovnická x Smečenská namísto nevyhovující „Y“
 • Budeme pokračovat v opravách a kultivaci veřejného prostoru (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)

Rozdělov sever

 • Zrevitalizujeme postupně veřejný prostor na sídlišti Rozdělov-sever s cílem zvýšit atraktivitu prostředí, bezpečnost i počet parkovacích míst 
 • Pro pěší a cyklisty zlepšíme přístup ze sídliště do lesa a zvýšíme jeho bezpečnost – rozšíříme ulici od Energie na Cimrmanské, vybudujeme nový průchod z Mládežnické
 • Vybudujeme cyklostezku v místě bývalé vlečky na důl Max
 • Prověříme zdvojnásobení kapacity parkování v ul. V. Nezvala formou parkovací platformy
 • Ve spolupráci se státem zajistíme kultivovanou přestavbu archivu, aby byl přínosem pro město
 • Nadále budeme usilovat o proměnu logistických areálů v rezidenční  čtvrť, protože kamiony mezi obytné domy nepatří

Rozdělov jih

 • Opravíme Petrohradskou a Helsinskou ulici a zdvojnásobíme zde kapacitu parkování
 • Budeme pokračovat v opravách školy v Moskevské (5. ZŠ)
 • Propojíme cyklostezku podél Sportovců s okruhem na Lapáku
 • Změna křižovatky u kostela na okružní
 • Připravíme rekonstrukci věžáků a opravu jejich fasády

Ostrovec, Bresson a Podprůhon

 • Zrevitalizujeme náměstí K. Kindla
 • Opravíme Tylovu ulici a vysadíme zde stromořadí 
 • Dále rozšíříme parkování Na Vyhaslém
 • Na Vyhaslém ve spolupráci s majiteli pozemků přeložíme teplovod pod zem, zlepšíme příjezd do lokality a bývalou haldu proměníme na přístupný park
 • Sídliště V. Lanny zpřístupníme novým dlážděným chodníkem z ul. Pod Bukovkou 
 • Budeme pokračovat v opravách a kultivaci veřejného prostoru v celé čtvrti (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)
 • Opravíme zbylá schodiště v Podprůhonu
 • Postupně revitalizujeme sad Bukovka a budeme usilovat o obnovení potoka a vybudování nové vodní plochy místo nepřístupné betonové nádrže
 • Dokončíme park Lesík a doplníme zde novou vodní plochu

Lapák a Sletiště

 • Získali jsme bývalý hotel LaPark do majetku města. Zajistíme obnovu tohoto krásného místa, aby dál sloužilo všem Kladeňákům
 • Ve spolupráci s majiteli lesa rozšíříme sportovní aktivity na Lapáku a prodloužíme in-line dráhu do okruhu
 • Dál budeme rozvíjet a kultivovat jedinečný areál sportovišť
 • Vybudujeme moderní saunový komplex na místě stávající sauny, která je za zenitem své životnosti
 • Vybudujeme novou multifunkční halu pro míčové sporty v kvalitě pro pořádání mezinárodních soutěží
 • Vybudujeme nový bazén pro sportovní a organizované plavání, zvýšíme kapacitu pro plavání veřejnosti a školní výuku
 • Významně rozšíříme kapacitu parkování u Sletiště

Sítná a Výhybka

 • Dokončíme revitalizaci veřejného prostoru na celém sídlišti, tedy v ulicích Mostecká, Děčínská a Benešovská
 • Propojíme Sítenské údolí směrem k „Zimáku“
 • Propojíme Sítenské údolí směrem do Kročehlav a vybudujeme zde nový a jedinečný park
 • Opravíme Sítenský most
 • Dokončíme revitalizaci ulice J. Kociána vč. úpravy křižovatky u Kokosu 
 • Zrevitalizujeme ulici C. Boudy a navazující veřejný prostor
 • Budeme pokračovat v opravách a kultivaci všech ulic Na Výhybce (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)
 • Opravíme a zmodernizujeme hřiště u sportovního gymnázia

Staré Kročehlavy

 • Budeme pokračovat v opravách a kultivaci všech ulic (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)
 • Vyčistíme a zrevitalizujeme Kročehlavský rybník a jeho okolí
 • Budeme usilovat o co nejrychlejší realizaci obchvatu silnice I/61, aby došlo k výraznému omezení dopravy v ulicích Kročehlavská a Unhošťská
 • Zvýšíme přítomnost hlídek městské policie
 • Navážeme na Sítenské údolí a park Zoologická vybudováním nového parku Panská louka, který prodlouží zelenou páteř města až do starých Kročehlav

Sídliště Kročehlavy

 • Zajistíme postupnou revitalizaci veřejného prostoru na okrsku 0 (zeleň, chodníky, oprava silnic, kultivace odkládání odpadu, více parkovacích míst, nová hřiště a sportoviště) 
 • Zajistíme postupnou revitalizaci veřejného prostoru v okolí Bajkalu (zeleň, chodníky, oprava silnic, kultivace odkládání odpadu, více parkovacích míst, nová hřiště a sportoviště)
 • Vybudujeme workoutové a parkourové hřiště u Spirály
 • Sběrné místo, které jsme nově otevřeli u Tesca, proměníme v moderní sběrný dvůr s re-use centrem
 • Rozšíříme skatepark a doplníme ho o zázemí a krytou rampu 
 • Zkultivujeme přístup na nádraží od Holandské ulice
 • Budeme postupně revitalizovat další ulice s cílem zlepšit veřejný prostor i navýšit parkovací kapacitu – např. Anglickou, Francouzskou, Švédskou,…
 • Prověříme zvýšení kapacity parkování formou zvýšených platforem v ulicích Litevská, V Bažantnici, Italská, Na Růžovém poli…
 • Proměníme postupně Americkou ulici v městský bulvár, doplníme stromořadí a zvýšíme bezpečnost
 • Budeme dále jednat s vlastníky a usilovat a o získání lesu Zabitý do majetku města, abychom ho proměnili v udržovaný lesopark
 • Vybudujeme nový park u Globusu, kromě stovek stromů zde budou i vodní plochy, psí hřiště, cyklostezka a in-line dráha, veřejně přístupné multifunkční hřiště a teqballové stoly
 • Zvýšíme bezpečnost a plynulost provozu vybudováním okružních křižovatek Pražská x Arménská a Pražská x Unhošťská
 • Ve spolupráci s majiteli lesa rozšíříme rekreační aktivity v lese
 • Dlouhé Boroviny, prověříme vybudování in-line dráhy, budeme pokračovat v obnově sadu Třešňovka
 • Rozšíříme Pařížskou ulici, zlepšíme podmínky pro chodce a cyklisty a současně navýšíme parkovací kapacitu
 • Opravíme koupaliště Bažantnice a rozšíříme možnosti jeho využití 

Centrum města

 • Dokončíme revitalizaci pěší zóny až po Poštovní náměstí, kterou jsme zahájili v letošním roce
 • Revitalizujeme náměstí Svobody
 • Proměníme prostor autobusového nádraží ve fungující část města s moderním autobusovým terminálem a podzemním parkingem 
 • Zavedeme systém rezidentního parkování
 • Opravíme prostory kolem divadla Lampion, vybudujeme letní scénu
 • Vybudujeme novou letní scénu městského divadla ve Dvořákových sadech
 • Prověříme významné rozšíření parkování na nám. Svobody formou parkovacího domu s obchodním parterem
 • Budeme usilovat o vybudování kapacitního parkovacího domu na místě stávající panelové plochy mezi ulicemi V. Rabase a L. Janáčka 
 • Postupně opravíme a zkultivujeme veřejný prostor v ulici K Nemocnici a jejím okolí (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)
 • Opravíme kino Oko a proměníme ho na společenský sál, oživíme pěší zónu
 • Opravíme stodolu u zámecké zahrady i její okolí, rozšíříme prostor pro kulturu a trávení volného času
 • Rozšíříme městský hřbitov o nové kolumbárium

Švermov

 • Zrevitalizujeme Švermovské údolí, doplníme zde stromy a dětská i sportovní hřiště. Realizaci zahájíme ještě v letošním roce úpravou příjezdové cesty k fotbalovému hřišti 
 • Napojíme Koreu na kruhový objezd na Cikánce a zavedeme autobusovou linku na Koreu. Realizaci zahájíme ještě v letošním roce
 • Opravíme kapličku na Vyšehradě a zrevitalizujeme okolní veřejný prostor a přilehlé ulice
 • Upravíme prostor ulice J. Seiferta, opravíme a doplníme chodníky, zřídíme nová parkovací místa, opravíme zastávky autobusu vč. přístupu k nim, doplníme zeleň 
 • Budeme pokračovat v opravách a kultivaci všech ulic (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)
 • Budeme usilovat o získání vodního parku na Čabárně s cílem vytvořit zde přírodní a rekreační zázemí pro celé město
 • Bývalou železniční vlečku na důl Ronna přeměníme v cyklostezku
 • Postupně proměníme haldu dolu Ronna v rekreační oblast (singltreky, vycházkový okruh, vyhlídková plošina..)
 • Rozšíříme a modernizujeme školku Pod Kuklíkem
 • Nadále budeme usilovat o prodloužení modernizace železnice do Švermova a Dubí

Dubí, Dříň, Vrapice a Poldi

 • Budeme pokračovat v opravách a kultivaci všech ulic (chodníky, osvětlení, silnice, stromořadí)
 • Revitalizujeme Vrapickou ulici v Dubí
 • Čtvrť Na Vysokém připojíme na kanalizaci
 • V Dubí ve spolupráci s developery rozšíříme občanskou vybavenost, především školku
 • Nadále budeme usilovat o prodloužení modernizace železnice do Švermova a Dubí
 • Zvýšíme přítomnost hlídek městské policie v Dubí, Dříni i Vrapicích
 • Budeme realizovat projekty na základě potřeb obyvatel
 • Zajistíme lepší dopravní spojení těchto lokalit s centrem města
 • Zrealizujeme průtah Vojtěšskou hutí a její napojení na nadřazené komunikace, aby kamiony nezatěžovaly centrum města
 • Ve spolupráci s majiteli pozemků zajistíme postupnou revitalizaci brownfieldů zpět na výrobu (Poldi) či bydlení (Maďarka)

Zelená páteř Kladna

 • Navážeme na Sítenské údolí a park zoologická vybudováním nového parku Panská louka, který prodlouží zelenou páteř města až do starých Kročehlav.

Úklid města

 • Dále budeme kultivovat prostor pro ukládání komunálního a tříděného odpadu – dle lokality novými ohrádkami či podzemními kontejnery.
 • Zachováme zvýšenou intenzitu úklidu a čištění města. Zabezpečíme včas posekané a upravené trávníky.
 • Zintenzivníme péči o veřejné plochy.
 • V zimě budeme nadále provádět rychlé a plošné odklízení sněhu, a to i na chodnících. Udržíme režim zkrácené reakce na padající sníh. Režim jsme zavedli minulý rok a ukázal se jako funkční.

Více vody do města

 • Vybudujeme nové vodní závlahy na veřejných místech a v parcích.
 • Kde je to možné, upřednostníme vlastní zdroj vody ze studní a vrtů v kombinaci s využitím dešťové vody.
 • Připravíme celkovou dlouhodobou koncepci hospodaření s dešťovou vodou s cílem zadržet co nejvíce vody ve městě.
 • Budeme pokračovat v budování vodních prvků.

Lesy, stromy, květiny

 • Získáme do majetku města les „Zabitý“ a proměníme ho v lesopark.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě stromů ve městě.
 • Vysadíme další květinové záhony a kvetoucí louky.
 • Vybudujeme nové přístupy a propojení do Sítenského údolí.
 • Ve spolupráci s majiteli příměstských lesů podpoříme jejich rekreační funkci, doplníme nové prvky pro aktivní trávení volného času.

Ochrana prostředí i památek

 • Zabráníme všemi zákonnými prostředky výstavbě takových zařízení, která znehodnocují životní prostředí, jako jsou spalovny nebezpečných odpadů apod.
 • Budeme dbát o naplnění koncepce rozvoje zóny Koněv a Poldi podle schváleného územního plánu a regulačních plánů. Soustředíme se na budoucí rozvoj této části města a její začlenění do organismu města.
 • Budeme podporovat zachování a nový život industriálních památek, včetně objektu „Vápenek“, budeme usilovat o jejich získání do majetku města.
 • Nadále podpoříme činnost a rozvoj Střediska ekologické výchovy, záchranné stanice AVES a budeme pokračovat v jednání o získání vodního parku Čabárna do majetku města a jeho dalším rozvoji.
 • Udržíme podporu kroužků, sdružení a aktivit spojených s péčí o přírodu s cílem kultivovat vztah Kladeňáků k životnímu prostředí.

Vysadili jsme přes 1 100 m2 květnatých luk, přes 6 tisíc kusů trvalek a 650 m2 trvalkových květinových záhonů, přes 4 400 keřů, 150 stromů nebo 12 400 tulipánů. Jen za tento rok jsme vysadili i přes 5 200 m2 travnatých ploch.

Sport pro všechny

 • Budeme spravovat sportoviště, aby sloužila široké veřejnosti.
 • Zaručíme objektivní přístup ke kladenskému sportu. 
 • Budeme naplňovat nově vytvořenou koncepci kladenského sportu, a to zejména v oblasti rozvoje nových sportovišť. 
 • Nadále zásadně nesouhlasíme s prodejem sportovišť v majetku města.
 • Jsme připraveni převzít i další sportoviště do majetku a správy, pokud budou mít jejich stávající provozovatelé ekonomické problémy nebo o to požádají.
 • Zamezili jsme a zamezíme pronajímání sportovišť ve vlastnictví města třetím subjektům – preferujeme přímý vztah města a daného oddílu.
 • Budeme dále podporovat oddíly a kluby, které mají na Kladně své místo.
 • Udržíme vysokou úroveň areálu Sletiště, navážeme na naši práci a dále ho budeme rozvíjet. 
 • Díky získaným pozemkům a v návaznosti na výstavbu nové haly a bazénu zásadně zvýšíme kapacitu parkování na Sletišti. 
 • Doplníme chybějící zázemí pro oddíl stolního tenisu.
 • Vybudujeme nová sportoviště pro rekreační sportování (např. Švermovské údolí, okrsek 0, park u Globusu). 
 • Vybudujeme novou in-line dráhu na Okrsku v rámci parku u Globusu, budeme jednat s majiteli lesů o zokruhování dráhy na Lapáku a výstavbě dráhy v Dlouhých Borovinách.
 • Navážeme na započaté úpravy na letních koupalištích a zaměříme se na koupaliště na Bažantnici.
 • Budeme pečovat o rybník Bažantnice – chceme zde sportovní rybářský revír pro Kladeňáky, zejména pro dětské rybáře, a dát mu veškerou péči a údržbu.
 • Získali jsme do majetku fotbalový stadion F. Kloze, který opravíme a budeme ho dále rozvíjet. 
 • Aktivně se zapojíme do údržby a rozvoje dalších fotbalových hřišť na území města, a to ve spolupráci s jednotlivými oddíly.
 • Na území získaného hřiště Novo Kladno vybudujeme novou kapacitní halu na míčové hry splňující normy pro mezinárodní soutěže na pozemcích, které jsme získali do majetku města.
 • Postavíme krytý plavecký bazén pro sportovní a organizované plavání, zvýšíme kapacitu pro plavání veřejnosti a školní výuku.
 • Zrealizujeme již vyprojektovanou tenisovou halu SK Kladno.
 • Vybudujeme moderní saunový komplex na místě stávající sauny, která je již za zenitem své životnosti. 
 • Nadále budeme podporovat malé i velké sportovní kluby.
 • Zimní stadion jsme zrekonstruovali pořádně, za běhu jsme vylepšili nedostatečně připravený projekt a zajistili jsme dotaci na jeho spolufinancování.
 • Nadále chceme „Zimák“ rozvíjet a udržovat. Podporujeme kladenský hokej a chceme, aby zůstal extraligový.

 
Podporujeme kulturu ve městě 

 • Udržíme podporu a vysokou úroveň obou souborů kladenského divadla nastavenou po znovuotevření budovy divadla a obnově souboru...
 • Prosadíme novou podobu letní venkovní scény kladenského divadla, zprovozníme a otevřeme skutečnou venkovní scénu určenou pro herce a diváky. 
 • Upravíme venkovní prostory kolem divadla Lampion. Krásnější, hravější i bezpečnější prostředí pro děti, jehož součástí bude i nová venkovní scéna.
 • Obnovíme projekt přenosu světových oper MET – Metropolitan opera v kladenském divadle.
 • Kladno, největší středočeské město, musí mít svůj divadelní soubor.
 • Nedopustíme, aby kladenské divadlo fungovalo jako stagiona.
 • Podpoříme divadelní amatérské soubory.
 • Udržíme rostoucí kvalitu kladenské kultury a tradičních akcí jako jsou Dny města, Kladenské Vánoce, Pohádková Zahrada, Letní festivaly a další.
 • Zároveň ale budeme dále pracovat na nových neotřelých akcích, které si Kladno zaslouží.
 • Nadále budeme spolupracovat se subjekty v oblasti kultury a společenského života. 
 • Budeme dále rozšiřovat spolupráci se spolky na území města.

Vážíme si obyvatel, kteří aktivně a dobrovolně věnují čas společnosti a svému okolí, proto je budeme i nadále podporovat v jejich činnosti jak  finančně, tak organizačně. Zrekonstruujeme bývalé kino Oko na nové  společenské a kulturní centrum, které nabídne adekvátní a důstojný prostor např. pro maturitní plesy, školní akademie, amatérské soubory, ale i pro konání konferencí.

 • Budeme vytvářet podmínky pro zachování a připomínání historie města a odkazu našich předků. Máme být na co hrdí a tuto hrdost je třeba pěstovat a předávat i nejmladší generaci.

 

 • Zabezpečíme vždy dostatečný počet míst v mateřských školách v reakci na vývoj demografické křivky, zajistíme přednostně místa pro kladenské děti. 
 • Nové školky necháme vybudovat developery, kteří budou ve městě stavět více bytů. Tyto školky pak převezme a bude provozovat město, aby byly dostupné pro všechny. 
 • Dále budeme zlepšovat a modernizovat zázemí a prostředí pro děti a učitele na základních a mateřských školách. Máme zmapované potřeby jednotlivých škol, opravíme sociální zařízení, chodby, jídelny, tělocvičny apod. Prosadíme a zajistíme finanční prostředky na vybavenost, komfort výuky, prostředí a technické zabezpečení budov mateřských a základních škol k maximální možné spokojenosti našich dětí.
 • Využijeme kompletní soupis potřeb základních a mateřských škol vytvořený ve spolupráci s jejich vedeními.
 • Vybraným školám zvýšíme jejich kapacitu formou půdní vestavby.
 • Zajistíme zázemí pro školy v přírodě a lyžařské kurzy.
 • Podporujeme kvalitní alternativní i soukromé školství na všech stupních a další rozvoj vysokého školství na území města.
 • Rozvineme spolupráci s ČVUT, zejména v oblasti nanotechnologií a nového specializovaného pracoviště v bývalých kasárnách. Budeme podporovat rozvoj vědy a výzkumu ve městě.
 • Nadále pomůžeme všem komerčním i nekomerčním subjektům působícím v předškolní a mimoškolní výchově a volnočasových aktivitách. Vážíme si těchto aktivit a považujeme je za podstatnou a nedílnou součást života ve městě.
 • Dokončíme projekt zabezpečení škol a školek, který jsme započali už v roce 2016.

Máme připravený projekt „konektivity ZŠ a MŠ“ – jedná se bez nadsázky o revoluční počin. Jde jak o napojení venkovní konektivity budov (optické datové kabely), tak instalaci vnitřních rozvodů, wifi apod. Počítá  se i s nákupem nové IT techniky. V příštím roce tento projekt vysoutěžíme a počítáme s využitím dotace, která projekt za 150 milionů korun pokryje z 85 procent.

Podporujeme vznik firem a pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.

 • Firmám a živnostníkům zajistíme podporu při vyhledávání a využívání dotačních příležitostí.
 • Vytvoříme co nejkvalitnější podmínky pro podnikání ve městě, a to i pro drobné podnikatele a živnostníky.
 • Přibližujeme úřad lidem, vytvoříme nové, denně otevřené kontaktní centrum na radnici.
 • Podporujeme bezplatné právní poradenství magistrátu kladenským občanům. 

Vracíme život do centra města

 • Oživíme pěší zónu. Rozšíříme pěší zónu od náměstí Svobody až k autobusovému nádraží, budeme pokračovat v dalších etapách letos zahájené rekonstrukce.
 • Budeme aktivně jednat s majiteli nemovitostí a živnostníky a společně vytvářet podmínky pro atraktivní nabídku na hlavní třídě.
 • Zmodernizujeme autobusové nádraží a oživíme tuto část města novou výstavbou.
 • Nadále budeme redukovat počet ubytoven ve městě, nepovolíme vznik nových. Zároveň ale nebudeme přidělovat a nepřidělujeme byty nepřizpůsobivým občanům.
 • Příkladem může být naše přeměna ubytovny Merkur na Městské klientské centrum.

Hromadná doprava

Jsme pro zachování kladenské MHD – největší středočeské město musí mít vlastní dopravu pod kontrolou, abychom mohli:

 • Udržet úlevy v jízdném v městské hromadné dopravě pro žáky, studenty a seniory. 
 • Nadále poskytovat snížené tarify, zajistit logické navazování spojů a možnost upravovat dopravní obslužnost dle potřeb a požadavků obyvatel Kladna.
 • Podporujeme další modernizaci vozového parku autobusové hromadné dopravy a její přechod na bezemisní zdroje. 
 • Zavedeme autobusovou linku na Koreu. 
 • Zmodernizujeme zastaralé a nevyhovující autobusové zastávky a přístřešky, doplníme chybějící.

Parkování

 • Provedeme systémovou změnu v přístupu k parkování - zvýšíme dostupnost parkování pro rezidenty, podpoříme krátkodobé parkování v centru.
 • Na základě zkušenosti a koncepčního řešení zavedeme jednotný a přehledný systém.
 • Na vybraných vhodných místech jsme připraveni vybudovat etážové parkování s ohledem na okolní krajinu či zástavbu.
 • Zavádíme systém nových parkovacích automatů včetně možnosti platit přes aplikaci. Nadále budeme prosazovat parkování v bydlišti bez poplatku.

 
Pro cyklisty

 • Budeme rozvíjet a rozšiřovat systém městských sdílených elektrokol na základě potřeb a požadavků uživatelů, a to i do okolních obcí.
 • Vybudujeme cyklistickou infrastrukturu ve městě – síť vnitroměstských cyklostezek, stojany a uzamykatelné boxy u škol. Vybudujeme cyklostezku podél železniční trati v návaznosti na její modernizaci.
 • Zrealizujeme připravené projekty na zvýšení prostupnosti a bezpečnosti města pro chodce a cyklisty.
 • Zkultivujeme pěší a cyklistické propojení z Holandské ulice k nádraží (vydláždíme, doplníme osvětlení a přechody pro chodce).

Silnice

 • Udržíme letošní míru investic do komunikací – investujeme 1 miliardu korun do jejich oprav v následujících 4 letech. Máme koncepci a jsme připraveni opravovat konkrétní komunikace ve městě. 
 • Dokončíme přípravu východního silničního obchvatu a výrazně ulevíme dopravě v Kročehlavech, ulici Gen. Klapálka a centru města. Budeme prosazovat vznik nového přímého napojení Kladna na D7.
 • Budeme usilovat o co nejrychlejší realizaci obchvatu silnice I/61, aby došlo k výraznému omezení dopravy v ulicích Kročehlavská a Unhošťská. 
 • Budeme i nadále prosazovat taková řešení obchvatu, aby co nejméně zatížil obyvatele našeho města i přírodu.

Železnice

 • Nadále budeme prosazovat zájmy města v projektu tzv. rychlodráhy.
 • Budeme aktivně usilovat o co nejrychlejší zkvalitnění železniční dopravy mezi Kladnem a Prahou, a to bez negativních dopadů na vzhled a fungování města.
 • Zlepšíme propojení vlakového nádraží a městské hromadné dopravy v návaznosti na realizaci modernizace trati. 
 • Budeme usilovat o co nejrychlejší a nejkvalitnější realizaci modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou. V rámci kladenského úseku jsme zajistili prostupnost přes trať (podchody, podjezdy), ve spolupráci s investorem zajistíme, aby tato místa byla příjemná a bezpečná a navázala na veřejný prostor ve městě a městské investice. 
 • Budeme nadále usilovat o prodloužení modernizované trati i do zastávek Švermov a Dubí a opravu a elektrifikaci trati až do Kralup.
 • V návaznosti na modernizaci trati Kladno–Praha budeme vyžadovat realizaci souběžné cyklostezky spojující Kladno s Prahou (úsek přes Kladno zrealizuje město, navazující část Středočeský kraj a úsek po Praze Hlavní město).

Bezpečné město je naší prioritou

 • Aktivně budeme nadále zajišťovat bezpečí a ochranu proti problematickým občanům.
 • Budeme nekompromisně postihovat všechny, kteří úmyslně znečišťují a ničí majetek města a jeho obyvatel. 
 • Posílili jsme městskou policii, personálně i technicky, a budeme v tom dále pokračovat. Městská policie je a bude partnerem pro Kladeňáky, ne aby jen vybírala pokuty a měřila rychlost. 
 • Budeme dále rozvíjet dobrou spolupráci městské policie a Policie České republiky. 
 • Slušní občané se ve městě musí cítit vždy a všude bezpečně.
 • Uděláme všechno pro to, aby to tak bylo.
 • Zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce.
 • Zřídili jsme SOS tlačítka do všech autobusů MHD a budeme je nadále provozovat a rozšiřovat.
 • Budeme zvyšovat bezpečnost dopravy v celém městě.
 • Po dobu ekonomicko-energetické krize s rekordní inflací, která přímo ohrožuje řadu slušných kladenských rodin, prosadíme komunální odpad zdarma – tedy nulové poplatky – pro všechny občany Kladna.
 • Zachováme a rozšíříme slevy a další výhody pro všechny starobní důchodce na městem poskytované služby, včetně hromadné dopravy, vstupného apod.
 • Udržíme ceny tepla, jako jedno z mála měst Kladno pod naším vedením ceny tepla nezvedlo a nezvedne.
 • Občanům města zajistíme kvalitní, dostupné a odpovídající sociální služby, zohledníme specifické potřeby občanů, pomůžeme těm, kteří si nemohou pomoci sami.
 • Budeme je respektovat a v rozhodování uplatníme komunitní plán města Kladna.
 • Vybudujeme kladenský hospic a nadále budeme podporovat terénní sociální služby (mobilní hospic).
 • Zkultivujeme prostředí a podmínky pro osoby zdravotně postižené nebo sociálně znevýhodněné, včetně možnosti jejich pracovního zařazení. 
 • Budeme pokračovat v projektu Kladno seniorům, dále ho rozvíjet a rozšiřovat.
 • Dále budeme rozšiřovat nabídku služeb a trávení volného času pro aktivní a plnohodnotný život seniorů.
 • Univerzita třetího věku do Kladna patří, zachováme a budeme rozvíjet její program. 
 • Prohloubíme a finančně více zajistíme spolupráci se seniorskými organizacemi, umožníme jim rozšíření nabídky jejich aktivit a činností (výlety apod.). 
 • Udržíme spolupráci s pacientskými organizacemi, zajistíme rozvoj jejich aktivit. 
 • Podpoříme rozvoj denního centra pro seniory, aktivní trávení jejich času a prostor pro setkávání.
 • Udržíme symbolické tarify v hromadné dopravě pro děti, studenty a seniory. 
 • Podpoříme výstavbu nových bytů s pečovatelskou službou. 
 • Nadále budeme zvyšovat kapacitu a kvalitu domova pro seniory. 
 • Zavedli jsme službu senior taxi, kterou budeme dále posilovat a rozvíjet dle potřeb jejích uživatelů.

Dávno před energetickou krizí, už v roce 2016, jsme ve vedení města přijali dlouhodobý plán na snížení spotřeby elektrické energie. Město na základě tohoto rozhodnutí postupně nahrazuje neúsporná svítidla úspornými LED svítidly a maximálně využívá dotace z EU zaměřené na tyto projekty. Jen na veřejném osvětlení Kladno dnes podle dostupných dat šetří 3,8 milionů korun ročně. Dohromady město v příštích osmi letech uspoří 65 až 70 milionů korun. Rychlost a rozsah  instalací energeticky úsporných LED svítidel řadí město Kladno na první příčky mezi města v České republice.

 • Změnili jsme a dále budeme měnit systém přidělování městských bytů – budeme pomáhat mladým rodinám a zlepšíme jim dostupnost bydlení. 
 • Kladeňákům nad 65 let prosadíme poloviční nájemné v městských bytech.
 • Postihneme nelegální pronajímání městských bytů. 
 • Dostupnému sociálnímu bydlení dáme jasná pravidla tak, aby cíleně pomáhalo lidem v nouzi a nebylo zneužíváno nepřizpůsobivými občany.
 • Udržíme převod nájmu bytu v rámci rodiny při generační výměně.
 • Podpoříme bytovou výstavbu nejen soukromými investory. 
 • Zamezíme vzniku ubytoven a budeme jednat s majiteli o dalším zrušení těch stávajících.
 • Budeme nadále bojovat proti nepřizpůsobivým – všemi prostředky zabráníme jejich příchodu do města.
 • Město musí být nejen funkční, ale i krásné.
 • Kvalitní architektura a urbanistické řešení musí být pro Kladno samozřejmostí. 
 • Vypsali jsme a dále budeme vypisovat architektonické soutěže na významné projekty. Nadále chceme do Kladna přivádět špičkové architekty a významné odborníky, protože víme, že se to vyplatí. 
 • Udržíme pozici architekta pro veřejný prostor, který koordinuje projekty a dbá o architektonickou kvalitu prostředí ve městě.
 • Upravíme prostranství před školami s cílem zvýšit bezpečnost i přívětivost prostředí pro nejmladší generaci.
 • Budeme rozvíjet smysluplné prvky chytrého města, inteligentní označníky zastávek, sledování a řízení kvality vzduchu ve školách, dynamické řízení křižovatek atp., které povedou ke zvýšení kvality života.
 • Zajistíme zvýšení kapacity čistíren odpadních vod ve Vrapicích a v Dubí, aby nebyl ohrožen další rozvoj města. 
 • Budeme nadále podporovat zapojení Kladna do mezinárodních a výzkumných programů s cílem zajistit do budoucna co nejlepší prostředí ve městě a schopnost reagovat na výzvy i rizika spojená s energetikou a klimatickými změnami. 
 • Vybudujeme útulek pro opuštěná zvířata, který na Kladně dosud chybí.

Projekty připravované státem a krajem s dopadem na Kladno

 • Budeme usilovat o co nejrychlejší realizaci obchvatu silnice I/61, aby došlo k výraznému omezení dopravy v ulicích Kročehlavská a Unhošťská. Budeme i nadále prosazovat taková řešení obchvatu, aby co nejméně zatížil obyvatele našeho města i přírodu.
 • Budeme usilovat o co nejrychlejší a nejkvalitnější realizaci modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou. V rámci kladenského úseku jsme zajistili prostupnost přes trať (podchody, podjezdy), ve spolupráci s investorem zajistíme, aby tato místa byla příjemná a bezpečná a navázala na veřejný prostor ve městě a městské investice.
 • Budeme nadále usilovat o prodloužení modernizované trati i do zastávek Švermov a Dubí a opravu a elektrifikaci trati až do Kralup.
 • V návaznosti na modernizaci trati Kladno–Praha budeme vyžadovat realizaci souběžné cyklostezky spojující Kladno s Prahou (úsek přes Kladno zrealizuje město, navazující část Středočeský kraj a úsek po Praze Hlavní město). 
 • Nepodlehneme hrubému nátlaku krajského úřadu a budeme provozovat vlastní městskou hromadnou dopravu tak, abychom dokázali zajistit úlevy cestujícím i logické a efektivní navazování spojů.
 • Ve spolupráci se státem zajistíme kultivovanou přestavbu archivu v Rozdělově, aby byl přínosem pro město.
 • Nadále budeme vyvíjet maximální úsilí, abychom urychlili opravy krajských komunikací, jako je například stále nedokončený most do Švermova.

Projekty celoměstského významu

 • Získali jsme bývalý hotel LaPark do majetku města. Zajistíme obnovu tohoto krásného místa, aby dál sloužilo všem Kladeňákům.
 • Vybudujeme moderní saunový komplex na místě stávající sauny, která je za zenitem své životnosti.
 • Vybudujeme novou multifunkční halu pro míčové sporty v kvalitě pro pořádání mezinárodních soutěží.
 • Vybudujeme nový bazén pro sportovní a organizované plavání, zvýšíme kapacitu pro plavání veřejnosti a školní výuku.
 • Propojíme Sítenské údolí směrem do Kročehlav a vybudujeme zde nový a jedinečný park.
 • Vybudujeme nový park u Globusu, kromě stovek stromů zde budou i vodní plochy, psí hřiště, cyklostezka a in-line dráha, veřejně přístupné multifunkční hřiště a teqbalové stoly.
 • Dokončíme revitalizaci pěší zóny až po Poštovní náměstí, kterou jsme zahájili v letošním roce.
 • Revitalizujeme náměstí Svobody.
 • Opravíme kino Oko a proměníme ho ve společenský sál, oživíme pěší zónu.
 • Rozšíříme městský hřbitov o nové kolumbárium.
 • Rozšíříme sdílená elektrokola do okolních obcí.
 • Zrealizujeme průtah Vojtěšskou hutí a její napojení na nadřazené komunikace, aby kamiony nezatěžovaly centrum města.
 • Zajistíme zvýšení kapacity čistíren odpadních vod ve Vrapicích a v Dubí, aby nebyl ohrožen další rozvoj města.
 • Vybudujeme útulek pro opuštěná, odložená či zraněná zvířata.