Nejen o povolební situaci a Vánocích

30.10.2018

V aktuálním vydání Kamelotu přinášíme aktuální informace týkající se povolební situace, ale například i Kladenských Vánoc. 

 

Vážení čtenáři, předně vám musím spolu se svými kolegy z Volby pro Kladno poděkovat za vaši přízeň a hlasy, které jste nám dali v komunálních volbách. Velice si této důvěry vážíme. Celý volební program a naše práce má jediný cíl, chceme, abychom všichni mohli být hrdí a pyšní na naše město, aby se nám společně na Kladně dobře žilo. Tento základ naší práce se nemění a měnit nebude. Proto nejen pro nás byla tvrdou realitou nulová komunikace ostatních politických stran před volbami i po nich. Bylo zcela zřejmé, že rodící se hnědo-modrá koalice byla dohodnutá už dlouho před ohlášením výsledku voleb. Je to o to tvrdší zpráva, neboť jsme zvítězili sportovní terminologií o několik koňských délek. Volba pro Kladno získala bezmála 35 procent, za námi se se umístila ODS s 20 procenty. V mandátech – tedy v počtu zastupitelů – to představuje 13 míst pro VPK a 7 pro ODS. Na dalších místech jsou Kladeňáci (nesourodá směsice pravolevých kandidátů s nulovými zkušenostmi s řízením města) s 5 mandáty, dále ANO s obrovským propadákem v rámci celorepublikových výsledků se 4 mandáty, SPD a KSČM shodně se dvěma zastupiteli. Rychlost povolebního vyjednávání a aktivity ODS, Kladeňáků, ANO a SPD ukázala, že základem jejich programu není práce pro město. Jejich jedinou motivací je obchod, získání co největší moci a vlastního finančního prospěchu. Jsou v koalici i výjimky, jako je Petr Soudek, který možná až idealisticky věří své práci v komunální politice. Takové postavy ale rozhodně situaci nezachrání. Nechci zacházet do detailů, ale musím se zastavit u osoby Dana Jiránka. Jeho touha po primátorském řetězu v něm násobí bezskrupulózní jednání plné podrazů, neférovosti a dalších nemorálních činů. Touha po moci je u něho silnější, než si mnozí dokážou vůbec představit. K jeho osobě proto pouze jedno doporučení: Nejlepší cesta do čela města vede přes kvalitní práci a výhru ve volbách. Pak není nutné se snižovat k intrikám a podrazům nebo snad k něčemu horšímu. Ostatně, právě Dan Jiránek se už nechal slyšet, že by mou osobu dostal rád do tepláků. K tomu snad jediné -toto opravdu není program pro Kladno a jeho obyvatele, a tedy něco, co by si zasloužilo další komentář.

 

Kladenské Vánoce

 

Kladno ovšem nežije pouze povolební situací. Ač se to nezdá, blíží se adventní doba. Kladeňáci si už zvykli na tradiční oslavy na náměstí Starosty Pavla. Možná jste si všimli mediálních titulků, že Kladenské Vánoce nebudou. Aby nevznikaly dezinformace, přinášíme krátké vysvětlení. Příprava Kladenských Vánoc včetně ledové plochy, každodenního programu nebo pohádkového lesa a Ježíškovy dílny představují velmi dlouhou a náročnou přípravu včetně nezbytných administrativních úkonů daných zákonem. A byla to právě kladenská ODS, která minulé roky silně kritizovala Kladenské Vánoce, jejich údajnou nabubřelost, finanční náročnost a zbytečnost. Proto jsem ještě před ukončením výběrových řízení na jednotlivé části adventních oslav včetně kulturního programu kontaktoval zástupce kladenské ODS. Nebylo to vůbec jednoduché, neboť ani nebrali telefony. Nakonec se mi podařilo hovořit s MUDr. Ektilahem (ODS). Nabídl jsem mu, že s kolegy Kladenské Vánoce zajistíme. Podmínka byla jediná: Dodržení celého rozsahu Kladenských Vánoc i s jejich obsahem, aby si je Kladeňáci mohli užít jako v předešlých letech. Současně jsme tím chtěli vyloučit situaci, kdy by nové vedení města chtělo zasáhnout do Vánoc v jejich průběhu nebo například neplatit umělcům a dalším dodavatelům, a tím je tak dostat do problémů. Právě tato obava byla vzhledem k jejich letité kritice a postoji ke Kladenským Vánocům více než na místě. Ani ne 24 hodin po zmíněném rozhovoru se zástupci ODS přišla jednoznačná zpráva.

Koalice nechce, abychom cokoliv ve spojení s Vánoci realizovali. Přesto mohu všechny ujistit, že zejména děti nepřijdou o rozsvícený strom na náměstí Starosty Pavla ani o tradiční obálky s přáními dětí z dětských domovů. Byť to asi pro mnohé Kladeňáky nebude jednoduché, děkujeme za pochopení. Reakce ODS ovšem byla jednoznačná a letošní Vánoce nelze realizovat v jiném rozsahu, než pánové určí.

 

Závěrem ještě odpověď na otázku k termínu ustavujícího zasedání zastupitelstva. V době uzávěrky byl aktuální proces vypořádání námitek vůči výsledku voleb, tedy lhůta pro rozhodnutí soudu. Až po ukončení jeho práce a pravomocném usnesení poběží zákonná lhůta pro svolání zastupitelstva, kterou samozřejmě dodržím.

 

Všem bych chtěl popřát příjemný a malebný podzim. Věřím, že nám bude počasí přát a kromě běžných starostí zbude čas na procházku v přírodě nebo například na posezení s přáteli.

 

Mgr. Milan Volf

primátor a předseda Volby pro Kladno