Investujeme do škol a školek: Kladenské děti musí mít příjemné, moderní ale i bezpečné prostředí

18.08.2022

Doba prázdnin pro nás tradičně znamená čas zlepšovat podmínky v kladenských školách a školkách. Celkové investice výrazně přesahují 100 milionů korun. Chceme, aby se děti cítily ve školách i mateřinkách hezky a zároveň nejen jim, ale i celému personálu, musíme poskytnout kvalitní zázemí. 

Největší letošní investice do školství

1. ZŠ Amálská – nová fasáda
2. ZŠ Zdeňka Petříka – nová fasáda 
4. ZŠ Norská – zateplení a rekuperace
5. ZŠ Moskevská – rekonstrukce střechy a zateplení půdy
7. a 8. ZŠ Vodárenská – rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
11. ZŠ Vašatova – sanace lehkého zdiva a nová fasáda
12. ZŠ Brjanská – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten tělocvičny
ZŠ Montessori – zřízení nových učeben 
ZŠ Korálek – rekonstrukce elektroinstalace
MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce elektroinstalace
MŠ Na Vyhaslém – rekonstrukce osvětlení areálu
MŠ Na Kuklíku – rekonstrukce třech pavilonů MŠ

Zedníci, malíři i elektrikáři mají napilno

V ZŠ Moskevská během léta zateplíme půdu a vyměníme střešní krytinu. Zastaralé elektroinstalace obnovujeme ve Speciální základní a mateřské škole. Nové uliční fasády se dočkají ZŠ Amálská a Zd. Petříka. Kombinaci bílé s tmavě a světle šedou barvou jsme zase zvolili pro novou fasádu základní školy ZŠ Vašatova (na snímku), kde zároveň stavební firma provádí sanaci zdiva. Areál mateřské školy Na Vyhaslém osvětlíme novými lampami a rovněž připravujeme stavební úpravy vstupní haly ZŠ Doberská a učebny přírodopisu v 1. patře pro laboratorní práce.

Malovat a natírat se bude všude, kde je potřeba – celkem v šesti školkách a školách, ale i například v Naučném středisku ekologické výchovy Čabárna. V ZŠ Brjanská budou mít školáci po prázdninách rekonstruované šatny na tělesnou výchovu, samozřejmě včetně sociálního zařízení a chodby přiléhající k tělocvičně. Kromě elektroinstalace v obou základkách ve Vodárenské opravíme sociální zařízení jídelny. Půjde o společné umývárny a oddělené toalety pro chlapce a dívky ve dvou nadzemních podlažích.


Připravujeme projekt konektivity škol a školek

Jedná se bez nadsázky o revoluční počin. Jde jak o napojení venkovní konektivity budov (optické datové kabely), tak instalaci vnitřních rozvodů, wifi apod. Počítá se i s nákupem nové IT techniky. V příštím roce tento projekt vysoutěžíme a počítáme s využitím dotace, která projekt za 150 milionů korun pokryje z 85 procent. Vzhledem k tomu, že dotace je vypsána pouze pro ZŠ, budovy MŠ rádi do-uhradíme. 


Předškolákům ve Švermově už slouží prosvětlený pavilon, s rekonstrukcemi ale nepolevíme

Celkovou obnovou prošly dva pavilony MŠ v ulici Pod Kuklíkem ve Švermově pro 50 dětí. Původní objekt byl energeticky a staticky nevyhovující, proto jsme jej i demontovali. Nový pavilon je nejen architektonicky moderní stavbou, ale zároveň i bezbariérový a energeticky efektivní. Městu tak ušetří provozní náklady na vytápění.

Letos budeme pokračovat rozsáhlou rekonstrukcí I., II. a hospodářského pavilonu. Staré pavilony byly v neutěšeném technickém i hygienickém stavu, a to včetně toalet i zázemí pro zaměstnance. Nahradíme je kvalitními zateplenými zděnými objekty s novou střechou. Pavilony budou splňovat nároky na energetickou efektivitu. Děti budou mít příjemnější a světlejší prostředí. 

Zděná přízemí navíc v budoucnu případně umožní zvyšovat kapacitu školky kvalitními dřevěnými nástavbami. Náklady na nové pavilony se odhadují na více než 48 milionů korun včetně DPH.

Vzhledem k náročnosti stavby budou práce trvat i během školního roku a zasáhnou do chodu školky. Nejmladší děti naleznou dočasné zázemí v nově zrekonstruované školce ve Vrchlického ulici. Rodičům, kteří o to projevili zájem, jsme proto zařídili, že mohou denně využívat bezplatnou dopravu dětí ze Švermova do dočasného útočiště mikrobusem. 

V areálu Základní školy v Jiráskově ulici ještě v době letních prázdnin proběhla výměna střešní krytiny na budově „A“, včetně klempířských prvků a hromosvodu.

Snižujeme energetickou náročnost šesti pavilonů v Norské 

Mezi největší investice v oblasti školství patří zateplení šesti pavilonů školy v Norské ulici, kde snižujeme energetickou náročnost budov a emise skleníkových plynů. Zároveň tak uspoříme finance vynakládané na vytápění. Bazén a tělocvična již zateplenou fasádu mají. Zásadní je ale zlepšení podmínek žáků. Ve všech prostorách určených k výuce budou instalovány vzduchotechnické jednotky s automatickým řízením provozu, které kontrolují koncentraci oxidu uhličitého a zpětné získávání tepla. Zjednodušeně řečeno: Rekuperační jednotka odvede ven „teplý“ vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený zvenku pomocí tohoto vydýchaného „teplého“ vzduchu ohřeje na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme zbytečným tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben otevíráním oken. 

Rekonstrukce školy v Norské probíhá po etapách. První na řadě byly pavilon A a vstupní pavilon C, a to včetně výměny oken a vstupních dveří. Všechny školní pavilony postupně získají novou barevnou fasádu. Hlavní průčelí pavilonu C, kde je zázemí pro administrativu a v nižším podlaží odborné učebny, bude zdobit výrazný nápis „základní škola“ a také výtvarné dílo. 

Nové třídy pro Montessorku v Pařížské ulici

Budujeme nové učebny v ZŠ Montessori v Pařížské ulici. Místnosti bývalé školní kuchyně, jídelny a také dílen, které dříve využívalo vrapické učiliště, předěláme tak, aby sloužily žákům Montessori.

V létě 2016 jsme již obnovili část objektu, nyní dojde k další rekonstrukci, při které vzniknou nová třída a odborná pracovna včetně zázemí. Dále sklad pomůcek a kancelář pro pedagogické pracovníky. Ve střední části budovy v Pařížské ulici prozatím zůstává zatím nezrekonstruovaný prostor, který chceme ale také opravit. Tuto část by totiž chtěla škola využívat jako multifunkční halu s víceúčelovým využitím pro práci žáků, ale i pro setkávání většího počtu žáků a dospělých.