Dlážděná plocha v ulici Generála Píky bude minulostí

27.06.2022

Zahájili jsme stavební práce v kročehlavské ulici Generála Píky v blízkosti známého objektu tržnice. Projekt zahrnuje odstranění stávajícího stánku a vytvoření plochy pro parkování 20 osobních automobilů. Prostor vymezíme štěrkovým záhonem do obrubníků a parkování vozidel jsme zde vyřešili zatravňovací dlažbou.

S ohledem na stávající podzemní sítě technické infrastruktury doplníme záhon květníky s keřovou výsadbou a zjednodušíme tím i parkování. V prostoru stávajícího stromu vytvoříme větší zelenou plochu a chybět nebudou ani stojany na kola, čímž zkultivujeme celý prostor.