O divadle a kulturních akcích, o hokeji i stavbě železnice, Sítenském mostě, postoji města Kladna k rušení poštovních poboček a mnoha dalších tématech mluvil 3. května kladenský primátor a předseda Volby pro Kladno Milan Volf v rádiu Relax.